Tuesday, June 19, 2007

175 露宿朋友可按下圖片放大!

o係各位網友開行冷氣上緊網o既時侯,千祈唔好忘記呢個繁榮豐盛既社會背後,仍然有人係露宿街頭。

呢次展覽,我o係會場買左《野宿》和《野宿二》兩本相集共 $100+$150=$250,工作人員送o左隻《野宿》CD 比我,多謝工作人員。呢本《野宿二》有一部份重覆o左《野宿》,因為要加番呢班露宿朋友o既近況,另外就係中英對照。

我o係油麻地長大,兩本相集令我諗起細個果時好無人性咁間唔中走去整蠱呢班露宿朋友o既回憶~~唉~~

同資深社工吳衛東先生傾o左一陣,佢份人好和藹可親,o係我心目中既社工就係要呢種有 heart o既人去做先至得。

跟住又見到其中一個有工程師學歷都要露宿o既鬼佬朋友 Chris 先生o係展覽現場,本來想叫佢同佢自己張展品合照,諗諗下又好似好荒謬咁。

其實露宿到可以去南非踢波,去日本同當地露宿者交流,我一路諗下諗下呢個所謂o既文明社會又真係文明到有D荒誕,所以一路參觀展覽現場時心情都好奇怪。

希望今日假期可以多D網友去買番本相集支持下呢班露宿朋友同埋攝影師雷日昇先生及一眾工作人員。  • 《野宿二.露宿者攝影展》即日起至6月21日星期四尖沙咀文化中心大堂


  • RTHK 香港故事(第三輯)——《曙光足球》


    圖片:攝於香港。《野宿二.露宿者攝影展》會場
  • No comments: